[Vissza az önkormányzat weboldalára]

A projekt megnevezése:

IPARTERÜLET KIALAKÍTÁSA HERNÁDKAKON GAZDASÁGÉLÉNKÍTŐ ÉS FOGLALKOZTATÁSÖSZTÖNZŐ CÉLOK MEGVALÓSÍTÁSA ÉRDEKÉBEN

Támogatás összege: 450.000.000 Ft
A projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-16-BO1-2017-00001
A projekt kezdete: 2018. 04. 01.
A projekt befejezése: 2020. 05. 28.


Hernádkak község Borsod-Abaúj-Zemplén megye középső részén, Miskolctól 12 km-re keleti irányban fekszik a 37-es főút mellett, a 3-as főúttól 7 km-re. A települést a Hernád folyó választja ketté. A kisebbik településrész Belegrád néven ismert. Hernádkak Miskolc felől Szerencs felé haladva a 37-es főúton, a hernádkaki körforgalomtól jobbra letérve közelíthető meg. Észak-dél irányban 3607-es országos út szeli át és köti össze a 37-es országos főúttal. 2004. december 4-én átadták a Miskolcig kiépített M30-as autópályát, valamint a Miskolcot elkerülő Muhi és Felsőzsolca közötti 304-es számú főutat. A település részére a megépült autópálya, és a Miskolcot elkerülő körgyűrű biztosítja, hogy az alig 12 km-re lévő Miskolctól sztrádán érhető el az ország valamennyi települése. Az érintett terület a 3607 sz. – Gesztely – Bőcs - Kesznyéten összekötő út mellett található, és egy útcsatlakozással rendelkezik a 2 km szelvénynél, illetve telken belüli infrastruktúrával rendelkezik. A tervezett ipari park fejlesztéshez kapcsolódó aszfalt pályaszerkezet magassági vonalvezetésének és teherbírási méretezésének elkészítése az ÚT 2-1.202 (e-UT06.03.13) Aszfaltburkolatú útpályaszerkezetek méretezése és megerősítése című útügyi műszaki előírás alapján történt. A belső közlekedési terület legnagyobb egységtengely terhelést az üzemhez érkező nyerges szerelvények és nehéz tgk közlekedése adja meg, amely rakott össztömegéből kiindulva került megtervezésre az aszfalt pályaszerkezet. További teherbírást kell biztosítani a tűzoltási felvonulási területre a tűzoltóautónak is. Az iparterületek alapinfrastruktúrájának (gáz, víz, csatorna, út, elektromos vezetékrendszer és energia hálózat, közvilágítási hálózat) kiépítése, bővítése, a közlekedőfelület kialakítása történik. Elektromos járművek használatához szükséges töltő-infrastruktúra kiépítése a beruházás során nem kötelező, mivel a projekt keretében parkolóhely fejlesztése nem valósul meg. A tervezési területen jelenleg is működnek telephelyek, a fejlesztések a korábban kihasználatlan területek ellátását, funkciójának bővítését célozzák.


A fejlesztés hozzájárul a megye Területfejlesztési / Integrált Területi Programjában megfogalmazott célokhoz:
 1. CÉL: a gazdasági versenyképesség javítása, munkahelyteremtés és innovációs tevékenységek ösztönzése
  • Borsod-Abaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és foglakoztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban
  • Kiemelt gazdasági ágazatok kijelölése az egyes kiemelt térségekben, melyek jelentős hozzáadott értékkel, export árbevétellel, foglalkoztatással, és innovációs teljesítménnyel bírnak, vagy növekedési potenciállal rendelkeznek
  • Új munkahelyek létesítését támogató infrastrukturális feltételek (ipari parkok, iparterületek) kialakítása
  • Befektetésösztönzés, marketing tevékenységek
  • Innováció-vezérelt gazdaságfejlesztés Borsod-Abaúj-Zemplén megyében
  • Vállalkozások innovációs tevékenységét ösztönző, illetve innovatív kezdő vállalkozások létesítésének és növekedésének tanácsadási programja
  • Innovatív kezdő vállalkozások létesítéséhez és az innováció ösztönzéséhez szükséges telephelyi feltételek megteremtése
 2. CÉL: a helyi társadalom munkaerő-piaci igényekhez történő alkalmazkodóképességének javítása
  • BorsodAbaúj-Zemplén megye gazdasági teljesítményének és foglakoztatásának bővítése a kiemelt térségek legversenyképesebb ágazataiban
  • Közösségi célú foglakoztatás ösztönzése, szociális gazdaság bővítése
  • Egyéb foglalkoztatás-ösztönző, munkanélküliek mobilitását segítő támogatás
  • A foglalkoztatás segítése és az életminőség javítása családbarát, munkába állást segítő intézmények, közszolgáltatások fejlesztésével
 3. CÉL: A munkaerő-piaci központok elérhetőségének javítása
  • A munkaerő-mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
  • Üzleti infrastruktúrák, iparterületek elérhetőségének támogatása
  • A munkaerő piaci központok, munkahelyek elérhetőségének javítása

A tervezett fejlesztés hozzájárul a megyei szinten vállalt indikátor (a fejlesztett, vagy újonnan létesített iparterületek és ipari parkok területe) teljesítéséhez. A tervezett fejlesztés hozzá járul a megyei szinten vállalt indikátor teljesítéséhez: A fejlesztés nem érint barnamezős területet. A tervezett projekt a 290/2014. (XI. 26.) Korm. rendelet 3. sz. melléklete alapján nem kedvezményezett, nem fejlesztendő, komplex programmal fejlesztendő járásba tartozó településen valósul meg. A tervezett projekt 105/2015. (IV. 23.) Korm. rendelet 2. sz. melléklete alapján társadalmi gazdasági és infrastrukturális szempontból átmenetileg kedvezményezett településen vagy jelentős munkanélküliséggel sújtott településen valósul meg. A fejlesztés nem szabad vállalkozási zónán belül valósul meg. A beruházás közvetlenül hozzájárul a foglalkoztatás növeléshez, vagy a foglalkoztatottság megtartásához.

Megvalósítási helyszín:
Hernádkak, külterület, hrsz 172, 030/10, 030/2, 031.