aktuális

itt élünk

önkormányzat

civil szervezetek

gazdaság

kapcsolat

>Kapcsolat
impresszum

>ImpresszumA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.05.) Önkormányzati Rendelete A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 22/2002(XII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról.

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2011. 12. 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 1/2012.(I.05.) Önkormányzati  Rendelete A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 22/2002(XII.03.) Önkormányzati rendelet módosításáról.

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete A hulladékgazdálkodásról szóló 2000.évi XLII. tv 21.§ /1/ bekezdésben kapott felhatalmazás alapján valamint A helyi önkormányzatról szóló 1990. évi LXV. tv 8.§ /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva  módosítja a A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról szóló 22/2002(XII.03.) Önkormányzati rendeletét.

1.§

A 7.§ helyébe az alábbi rendelkezés lép

 (1)       A lakossági hulladékszállítási díj mérték mely tartalmazza a településen keletkezett       lakossági kommunális hulladék gyűjtését, szállítását, elhelyezését:

 110-120 L-es szabvány edény esetén: 335.- Ft/ürítés+ÁFA

60 L-es szabvány edény esetén az ürítés díj: 168.-Ft/ürítés/db+ÁFA

 (2)   A 60 l-es szabvány edényre az egyedülállóak jogosultak, abban az esetben ha az ingatlanba állandó lakosként egy személy van bejelentkezve

                                                                       2.§

 (1) A rendelet 7.§ (1) bekezdése a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit  2011.július 1-től kell alkalmazni.

(2)   A rendelet 7.§ (2) bekezdése a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni új igények esetén.

k.m.f

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző


A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011. szeptember 30.
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum