aktuális

itt élünk

önkormányzat

civil szervezetek

gazdaság

kapcsolat

>Kapcsolat
impresszum

>ImpresszumA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(I.05.) Önkormányzati Rendelete A víziközműből szolgáltatott csatorna díjról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2011. 12. 21-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2012.(I.05.) Önkormányzati  Rendelete A víziközműből szolgáltatott csatorna díjról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított Az árak megállapításáról szóló 1990. évi LXXXVII. Tv. 7.§/1/ bekezdésében kapott felhatalmazás valamint A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. 8.§ /1/ bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva Az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott csatorna díját az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:

1.§

Az önkormányzati tulajdonú víziközműből szolgáltatott csatornahasználat után a 2. §-ban megállapított díjat kell felszámolni.

2.§

/1/ A Szolgáltató által bíztosított csatornahasználat díja: 982,-Ft/m3

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított díj a vízterhelési díjat és az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

/3/ A vízterhelési díjat a szolgáltató az /1/ pontban foglalt összegen felül az elvezetett szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a szolgáltatást igénybe vevőkre.

3.§

A 2.§-ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé szolgáltató saját ütemtervének megfelelően a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell számlázni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerinti átalánnyal kell meghatározni.

4.§

/1/ Ezen rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba, de rendelkezéseit 2012. január 1. napjától kell alkalmazni, ezzel egyidejűleg hatályát veszti A víziközműből szolgáltatott csatornadíjról szóló 1/2011.(I.27.) Önkormányzati Rendelet

/2/ A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni szennyvízelvezetés
elszámolásánál kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum