aktuális

itt élünk

önkormányzat

civil szervezetek

gazdaság

kapcsolat

>Kapcsolat
impresszum

>ImpresszumA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
5/2012.(V. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2012. 04. 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének

 5/2012.(V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendeletének módosításáról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva a következőket rendeli el:


l. §

 

Az Önkormányzat 2011. évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: költségvetési rendelet) 3.§-a helyébe
a következő rendelkezés lép:

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011.évi költségvetésének:

a)   Bevételi főösszegét 442.087 ezer forintban

b)   Kiadási főösszegét  442.087 ezer forintban

állapítja meg.

2. §

A költségvetési rendelet 4.§ helyébe a következő lép:

A rendelet 1.§-ában megállapított bevételi főösszeg megbontását a rendelet 1. melléklete tartalmazza.

3. §

A költségvetési rendelet 5.§-a helyébe a következő rendelkezés lép:

A rendelet 1.§-ában megállapított kiadási főösszeg megbontását a rendelet 2. és 3. melléklete tartalmazza.

4. §

A rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba, és a költségvetési rendelet 2011.december 31-i hatályú módosítását tartalmazza.k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2012. május 17.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum