aktuális

itt élünk

önkormányzat

civil szervezetek

gazdaság

kapcsolat

>Kapcsolat
impresszum

>ImpresszumA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
6/2012.(V. 14.) önkormányzati rendelete az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2012. 04. 25-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

Hernádkak község Önkormányzatának Képviselő-testületének

 6/2012.(V. 14.) önkormányzati rendelete

az Önkormányzat 2011. évi költségvetési zárszámadásáról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 23. § (1) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján, a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 91. § (1) bekezdésében meghatározott feladatkörében eljárva továbbá az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény 91. § alapján a helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvény 92. § (13) bekezdés a) pontjában biztosított véleményezési jogkörében eljáró Pénzügyi Bizottság véleményének kikérésével a  következőket rendeli el:

 

l. §

 

(1)    A Képviselő-testület az Önkormányzat 2011. évi költségvetésének végrehajtásáról szóló zárszámadásának

a)   Bevételi főösszege 442.087 e.Ft

ebből hitel: 10.000 e.Ft

b)   Kiadási főösszege  442.087  e.Ft 

 

(2)    Az 1.§ (1) bekezdés b. pontjában megállapított kiadásokat a 2. melléklet

(3)    A szakfelaadatonként és költségvetési szervenkénti kiadásokat a 3. 3/a, 3/b, 3/c. melléklet tartalmazza.

(4)    Az önkormányzat pénzforgalmának egyeztetését a 4. melléklet tartalmazza

(5)    A. nemzetiségi Önkormányzat zárszámadási adatait az 5. melléklet tartalmazza.

(6)    Az Önkormányzat  és az önkormányzati intézmények mérlegét a 6.) 6/a) 6/b) melléklet tartalmazza.

(7)    Az Önkormányzat egyszerűsített pénz-maradvány kimutatását a 7. melléklet tartalmazza.

(8)    Az Önkormányzat vagyonkimutatását a 8. melléklet tartalmazza

(9)    Az Önkormányzat adóságállományi kimutatását a 10. melléklet tartalmazza

2. §

Ez a rendelet a kihirdetés napját követő napon lép hatályba.


k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011. december 21.
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum