A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Értékesítendő ingatlanok

ÉRTÉKESÍTÉSI TÁJÉKOZTATÓ
Hernádkak Község Önkormányzata által értékesítésre kerülő közművesített építési telkekről

I. Az értékesítést végző megnevezése, címe:

Hernádkak Községi Önkormányzata
3563 Hernádkak, Rákóczi u. 42.

II. Az értékesítésre kerülő ingatlanok jegyzéke:

1. Hernádkak 567/2 hrsz. alatti beépítetlen terület 827 m2 -
2. Hernádkak 567/3 hrsz. alatti beépítetten terület 810 m2 értékesített
3. Hernádkak 567/4 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 értékesített
4. Hernádkak 567/5 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 értékesített
5. Hernádkak 567/6 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 értékesített
6. Hernádkak 567/7 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 értékesített
7. Hernádkak 567/8 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 -
8. Hernádkak 567/9 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 -
9. Hernádkak 567/10 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 -
10. Hernádkak 567/11 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 -
11. Hernádkak 567/12 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 -
12. Hernádkak 567/13 hrsz. alatti beépítetlen terület 1186 m2 -
13. Hernádkak 571/2 hrsz. alatti beépítetlen terület 862 m2 -
14. Hernádkak 571/3 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 -
15. Hernádkak 571/4 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 értékesített
16. Hernádkak 571/5 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 értékesített
17. Hernádkak 571/6 hrsz. alatti beépítetten terület 810 m2 értékesített
18. Hernádkak 571/7 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 -
19. Hernádkak 57 1/8 hrsz. alatti beépítetlen terület 810 m2 -
20. Hernádkak 571/9 hrsz alatti beépítetlen terület 810 m2 -
21. Hernádkak 571/10 hrsz alatti beépítetlen terület 810 m2 -
22. Hernádkak 572/11 hrsz alatti beépítetlen terület 810 m2 -
23. Hernádkak 573/12 hrsz alatti beépítetlen terület 810 m2 -
24. Hernádkak 573/13 hrsz alatti beépítetlen terület 810 m2 -
25. Hernádkak 573/14 hrsz alatti beépítetlen terület 953 m2 -
alapterületű ingatlan. 

III. Az értékesítendő ingatlanok jellemzői, sajátosságai:

- az építési telkek természetben a település déli belterületi végén a Hernádnémeti felé vezető út két oldalán helyezkednek el (térkép másolat).
- az építési telkek a Hernádkak Község Önkormányzat Képviselőtestülete által elfogadott települési rendezési terv szerint kert-városi lakóterületbe tartoznak, mely alapján a telkek beépítettsége nem haladhatja meg a 30%-ot, a megengedett legnagyobb építménymagasság a 4,5 métert. Az elő-, oldal-, és hátsókert szabályozására az OTÉK 35. és 36. § rendelkezései az irányadóak.
- az ingatlanok önkormányzati tulajdonban állnak, tehermentesek, összközműves kapcsolati lehetőséggel kerülnek értékesítésre (elektromos áram az utcában, földgáz az utcában, vezetékes ivóvízcsonk a telken, szennyvíz-csatlakozási pont a telken).

IV. Az értékesítendő ingatlanok jogi jellege, az ingatlant, illetőleg az ingatlan hasznosítását érintő korlátozások:

- az ingatlanok építési telekként kerülnek értékesítésre, a telkeken kizárólag lakáscélú felépítmény hozható létre. Az önkormányzat felhívja az érdeklődők figyelmét, hogy a lakóház átminősítéséhez nem járul hozzá.
- az ingatlanok kizárólag magánszemélyek részére kerülnek értékesítésre, önkormányzati vevő kijelölés alapján.
- az értékesített ingatlanok vevőit, illetőleg mindenkori tulajdonosait 3 éven belüli beépítési kötelezettség terheli.
- a beépítetlen ingatlant a vevő tovább nem értékesítheti, kizárólag az önkormányzatnak adhatja el az eredeti vételáron, e körben az önkormányzatot visszavásárlási jog illeti meg.
- amennyiben az ingatlanon az építkezés már folyamatban van és a vevő azt tovább akarja értékesíteni, úgy elővásárlási jogot élvez az önkormányzat. Ha az elővásárlási joggal az önkormányzat nem kíván élni, abban az esetben a harmadik személynek történő értékesítés feltétele az önkormányzat hozzájárulása, melyet az önkormányzat csak abban az esetben ad meg, ha az ingatlan adásvételi szerződésében kifizetett foglaló összegét számlájára megfizetik.

V. Az ingatlanok vételára:

2200 Ft/m2 összegű + ÁFA bruttó fajlagos ár.

VI. A vételi szándék bejelentése:

- az érdeklődők vételi szándékukat írásban, a 2. sz. melléklet szerinti igénybejelentő lapnak a Polgármesteri Hivatalba történő leadásával jelenthetik be.

VII. A vevők kijelölése:

- a benyújtott igények alapján az önkormányzat képviselőtestülete hoz döntést a vevők kijelölésében. Erről az igénylőnek írásbeli értesítést küld. Amennyiben az igényelt helyrajzi számú építési telek oda ítélésére nincs lehetőség, úgy az igénylőnek választási lehetőséget biztosít az önkormányzat a még szabad telkekből.

VIII. A vételár megfizetésének feltételei, módja és határideje:

- a nyertes vevő az erről szóló értesítés kézhezvételét követő 3 munkanapon belül előszerződés megkötése mellett 20% mértékű foglalót fizet, amely a vételárba beszámít.
- a teljes vételár megfizetése az ingatlan birtokba adásával egyidejűleg történik.

IX. Az ingatlan tulajdonba, illetve birtokba adásának időpontja, feltételei:

- az ingatlan birtokba adása a teljes vételár hiánytalan kifizetésétől, valamint a végleges adásvételi szerződés megkötésétől feltételezett, és azzal egyidejűleg esedékes.
- az ingatlanon a vevő a vételár teljes összegének hiánytalan kifizetésével egyidejűleg, végleges adásvételi szerződés megkötésének időpontjában szerezhet tulajdonjogot, figyelemmel az ingatlant terhelő korlátozásokra (beépítési kötelezettség, elő- és visszavásárlási jog).

X. Az ingatlanok előzetes megtekintésének lehetősége, a megbízott ügyvezető neve, címe és telefonszáma:

- az értékesítésre kerülő ingatlanok munkanapokon hivatali időben, előzetes bejelentésre korlátozás nélkül megtekinthetők.
- telefon: 46/582-200

Letölthető dokumentum:

> Igénybejelentő lap (2. sz. melléklet) [rtf]

Hernádkak, 2006. augusztus 8.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum