Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület Szervezeti és Működési Szabályzata

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2010. október 14-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

11/2010.(X.29.) ÖK Rendelet

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

Szervezeti és Működési Szabályzata

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület az 1990. évi LXV. tv. 1§ (6) bekezdésben foglalt felhatalmazás alapján 11/2003.(V.16.) Ök. rendeletét az alábbiak szerint módosítja

 

1 §

 

A 2. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul;

                                      Hajdú János                                     polgármester

                                      3563 Hernádkak, Dobó u. 30.

                                      Rózsa Imre                                       alpolgármester

                                      3563 Hernádkak, Alkotmány u. 32.

                                      Dékány Ágnes                                 képviselő

                                      3563 Hernádkak, Dobó u. 11.

                                      Gecsné Szűcs Mónika                      képviselő

                                      3563 Hernádkak, Jókai u. 3.

                                      Kiss-Orosz István                            képviselő

                                      3563 Hernádkak, Dobó u.

                                      Mátyus Balázs                                 képviselő

                                      3563 Hernádkak, Rákóczi u.

                                      Sarafi Sándor                                   képviselő

                                      3563 Hernádkak, Kossuth u. 30.

                                      Mátyus László                                 alpolgármester

                                      3563 Hernádkak, Aradi u. 25.

 

2.§.

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

k.m.f

 

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2010. október 14
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum