Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Az Önkormányzat 2008.évi Költségvetésének módosításáról

JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-Testület

2009. március. 12. - én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

 

5/2009.(III. 27). ÖK. Rendelet       

                                  

 

Az Önkormányzat 2008.évi Költségvetésének módosításáról

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az államháztartásról szóló többször

módosított 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§- /1/-/3/-/. bek., a 67.§. 68./ A .§., 69.§./1/ .bek., 71.§. , 74.§ /2/ bek., a 217/1998.(XII.30) Korm. sz. rendelet 29.§. /1/ és /9/ 32.§. alapján hozott 1/2008.(III. 20). ÖK. Rendeletét az alábbiak szerint módosítja:

 

1.§.

 

A képviselő-testület a 3.§-t az alábbiak szerint módosítja;

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetését

 

422.995. e Ft bevétellel és kiadással

 

ezen belül:

 

140.507 e Ft személyi jutatással

  46.286 e Ft munkaadót terhelő járulékokkal

  70.810 e Ft dologi kiadással

    6.158 e Ft pénzeszköz átadással

  65.578 e Ft TB és szociálpolitikai kiadással

  18.000 e Ft hitel, fejlesztés célú hitel visszafizetéssel

           0 e Ft tartalék, maradvánnyal

  75.656 e Ft felhalmozási kiadással

 

állapítja meg.

 

2.§

 

A rendelet 2008.december 31-ével lép hatályba

 

 

k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2009. április 3.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum