Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Tevékenysége, Működése

A szerv alaptevékenysége, feladata és hatásköre.

A hivatal ellátja az önkormányzat működésének feladatát, a polgármester vagy jegyző feladatát és hatáskörébe tartozó ügyek döntésében való előkészítésével és végrehajtásával kapcsolatos feladatokat.

Szervezet Felépítése

Az egységes hivatal nem tagozódik osztályokra, csoportokra.

Nyilvántartások
 • Működő üzletek bejelentése
 • Működő engedéllyel rendelkező üzletek
 • Telep létesítésének bejelentése
 • Telephelyadó
 • Méhek , méhészkedők nyilvántartása
 • Szálláshely nyilvántartása
Határozati ügyek intézkedésének meglétével kapcsolatos dolgok

Adóügyek -
Adóügyi Előadó
Adó értékbiztosítás, Adóigazolás, Adó és egyéb tartozások behajtása, Gépjárműadó, Talajterhelési díj, Túlfizetés, Iparűzési, Méltányosság

Anyakönyvi ügyek
- Pénzügyi Főmunkatárs
 • Anyakönyvi okiratok kiállítása
 • Elhalálozó Anyakönyvbe vétele
 • Magyar Állampolgárok Anyakönyvi ügyei
 • Házassági Névváltoztatás
 • Házasságkötési eljárás lebonyolítása
 • Házasságkötési szándék bejelentése
 • Születési családi és/vagy születési utónév változtatása
 • Családi Jogállás rendezésének, apai elismerő nyilatkozat feltételével kapcsolatos ügyek
 • Újszülött anyakönyvezése
Környezetvédelem - Aljegyző
 • Fakivágással kapcsolatos ügyek
 • panasz gazos, parlagfüves területek esetén
Népességnyilvántartás - Adóügyi előadó
 • adatjavítás
 • cégnyilvántartó
 • egyedi adatszolgáltatás a nyilvántartásból
 • hatósági bizonyítvány
 • lakcímrendezési eljárás
Szociális eljárás - Szociális főelőadó

 • települési támogatás
 • rendszeres gyermekvédelmi segély
Határozati ügyek - Adóügyi igazgatósági előadó
 • hagyatéki eljárás
 • hirdetmények kifüggesztése
 • földterületek adóterhe, haszonbérlete
Határozati ügyek - Aljegyző

 • érdekvédelem
Határozati ügyek - Igazgatási gyakornok

 • bejelentettek között kereskedési tevékenység
 • működési engedély
 • telep iránti kérelem bejelentése
 • telephelyengedély
 • szálláshely szolgáltatás engedélyezése
 • méhek, méhészetek bejelentése
 • képviselő testület jegyzőkönyveinek elkészítése
Szociális ügyek - Gyermekvédelem
 • hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet megállapítása
Pénzügy, gazdálkodás - Pénzügyi főmunkatárs

 • házipénztári kifizetések
 • banki átutalások
 • önkormányzati, gazdálkodási, költségvetési beszámolók vonatkozására igénylő pénzügyi nyilvántartás
 • pályázatok pénzügyi lebonyolítása
Közfoglalkoztatási szociális főelőadó
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum