Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletekA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2011. június 30-án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 12/2011.(VII.15.) Önkormányzati Rendelete a hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I.törvény 96.§-ban kapott valamint Az anyakönyvekről, házasságkötési eljárásról és névviseletről szóló 1982.évi 17.tv. 42/A.§ (4)bekezdésbe kapott felhatalmazás alapján valamint Az anyakönyvi eljárásról szóló 2010.évi I. törvény 19.§ (1) bekezdésében meghatározott feladatkörben eljárva a következő rendeletet alkotja:

 Rendelet hatálya

1.§

A rendelet hatálya a Hernádkak  község közigazgatási területén megkötendő házasságokra terjed ki.

A hivatali munkaidőn kívül és a külső helyszínen történő házasságkötés

 

2.§

 

(1)   A hivatali munkaidőn kívül történő házasságkötés lebonyolításához külön engedély nem szükséges, engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

 3.§

 (1) A hivatali helyiségen kívül történő házasságkötés engedélyezésére irányuló kérelem ügyében a jegyző esetenként, az anyakönyvvezetővel történt egyeztetést követően dönt.

(2) A kérelmet írásban, a házasságkötési szándék bejelentésével egyidejűleg kell benyújtani.

(3) A döntést megelőzően az anyakönyvvezető a házasulandók által választott helyszínen szemlét tart, melyről feljegyzést készít, és a jegyzőnek az engedélyezésre javaslatot tesz.

 4.§

 Hivatali helyiségben és hivatali helyiségen kívüli házasságkötés térítésmentes.

 5.§

 Záró rendelkezések

 6.§

  (1)            E rendelet 2011.július 01 napján lép hatályba; rendelkezéseit az ezt követően indult eljárásokban kell alkalmazni.

   k.m.f

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011. június 30.
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum