Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletekA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-Testület

2011. április. 27- én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 9/2011.(V.12.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 91.§ (1) bekezdésében kapott feladatkőrben eljárva, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 82.§-ában kapott felhatalmazás alapján, tekintettel Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 80.§, Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. sz. rendelet 36.§ (2) (5)bekezdés 37.§ alapján az alábbi rendeletet alkotja:

 

 

1.§.

1.)    Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2009. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

369.243 e Ft bevétellel és

366.781 e Ft kiadással

             az 1. és 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

2.)    A kiadásokat feladatonként részletezve a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.

2.§.

A Képviselő-testület az éves pénzforgalom-egyeztetés a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

3.§.

A rendelet 5. sz. melléklete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásáról készített beszámolót tartalmazza 

4.§.

Az Önkormányzat mérlegét a Képviselő-testület a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

5.§.

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2009. évi pénzmaradványát a 7. sz. melléklet alapján 12.520 e Ft-ban hagyja jóvá.

6.§.

A Képviselő-testület a módosított előirányzatot 425.848 e Ft –ban hagyja jóvá a 10.sz melléklet szerint.

7.§.

A vagyon alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

8.§.

Az Önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulását a 9. sz. melléklet szerint fogadj el.

9.§.

A költségvetési többletként jelentkező szabad pénzeszközök esetén nem került sor betétben történő elhelyezésre.

10.§.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

k.m.f

 

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

 A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011.április 27.
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum