Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Vízközműből szolgáltatott csatorna díja

Hernádkak címereHernádkak község Önkormányzata

Képviselö-testülete

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT

 

Hernádkak község Önkormányzat 2008. december. 11-én megtartott

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

 

 

13/2008.(XII.26.)ÖK. Rendelet

Vízközműből szolgáltatott csatorna díja

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a többször módosított 1990.évi LXXXVII. Tv 7.§ (1) bekezdésében foglalt felhatalmazás alapján az önkormányzati tulajdonú VÍZKÖZMŰ- ből a GW Borsodvíz Kft által szolgáltatott csatorna díját az alábbiak szerint állapítja meg és teszi közzé:

 

 

 

1.§

 

Az önkormányzati tulajdonú vízközműből szolgáltatott csatornahasználat után a 2.§-ban megállapított díjat kell felszámolni.

 

 

2.§

 

 

/1/ A Szolgáltató által biztosított csatornahasználat díj: 982 Ft / m3

 

/2/ Az /1/ bekezdésben megállapított díj a vízterhelési díjat és az általános forgalmi adót nem tartalmazza.

 

/3/ A vízterhelési díjat a szolgáltató az /1/  pontban foglalt összegen felül az elvezetett szennyvíz mennyiség arányában hárítja át a szolgáltatást igénybevevőkre.

 

 

 

3.§

 

 

A 2.§-ban megállapított díjjal a gazdálkodó szervezet felé havonta, a lakosság felé szolgáltató a saját ütemtervének megfelelően a bekötési vízmérőóra adatai alapján kell számlázni. A fogyasztás mennyiségét vízmérő hiányában az 1. sz. melléklet szerint általánnyal kell meghatározni.

 

4.§

 

 

/1/ Ezen rendelet 2009. január 1. napján lép hatályba, ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 13/2007.(XII. 28.)ÖK. Rendelet

/2/ A rendeletben foglaltakat a hatálybalépés utáni szennyvízelvezetés elszámolásánál kell alkalmazni.

Abban az esetben, ha a rendelet hatálybalépése és a fogyasztás leolvasása nem esik egybe, a számlázás alapjául szolgáló mennyiséget időarányosan meg kell osztani a díjváltozás előtti és utáni időszakra.

 

 

 

k.m.f

 

 

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2010. december 9.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum