Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Szociális ellátásról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete

 

Jegyzőkönyvkivonat

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2008. március. 05. - én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

5/2008.(III.20.). ÖK. Rendelet

 

Szociális ellátásról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő- testülete a Szociális ellátásokról szóló

13/2003.(VII.12.) ÖK. rendeletét az alábbiak szerint módosítja

 

1.§.

 A rendelet 9.§ /1/ bekezdése az alábbiak szerint módosul.

 „/1/ A közgyógyellátási jogosultság méltányosságból annak a személynek állapítható meg, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem a öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 150%-a egyedül élő esetében annak 200%-át nem haladja meg, feltéve, hogy a havi rendszeres gyógyító ellátás költsége asz öregségi nyugdíj mindenkori legkisebb összegének 25%-át eléri. ”

 

2.§.

 /1/ Az 1. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul.

 

Intézményi térítési díjak 2008. április. 1.-től

 Szociális étkezésben:

1.)    Azon ellátott esetében, akire tekintettel az önkormányzat 2007. december hónapban

      normatív hozzájárulásban részesült:      nettó:380 Ft,-/nap

      egyszeri étkezést igénylő esetében:       nettó:340 Ft,- /nap

2.) Azon ellátott estében, aki az ellátást 2008. január 1 után igényelte és családjában a   

     Szoc tv. 119/C .§. –a alapján megállapított egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum

     150 -%- át nem haladja meg:                  nettó:260Ft,- /nap

     Egyszeri érkezést igénylő esetében:       nettó: 220Ft,- /nap

3.)    Azon ellátott esetében, aki az ellátást 2008. január 1 után igényelte és családjában a 

      Szoc tv. 119/C.§. –a lapján megállapított egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum    

     150%-a és 300%-a között van:               nettó.380Ft,- /nap

     Egyszeri érkezést igénylő esetében:       nettó. 340Ft,- /nap

4.)    Azon ellátott esetében, aki az ellátást 2008. január 1 után igényelte és családjában a Szoc tv. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum

     300%-át meghaladja:                                

     Egyszeri étkezést igénylő esetében:       nettó: 480Ft,-/nap

 

3.§.

/1/A rendelet 1.§- a a kihirdetés napján lép életbe, rendelkezéseit

    a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

/2/ Az 1. sz. melléklet rendelkezéseit 2008. április 1-jén léphatályba.


k.m.f

 

 

                    Hajdú János                                                         Huszárné  Major Zsuzsanna

     polgármester sk                                                                         jegyző sk

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül

Hernádkak. 2008. március 11.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum