Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletekA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2011. április 27-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 10/2011.(V.12.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Tv. 91.§ (1) bekezdésében kapott feladatkőrben eljárva, Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§-ában kapott felhatalmazás alapján, tekintettel Az államháztartásról szóló 1992. évi XXXVIII. törvény 65.§ /2/-/3/- bekezdésére., a 67.§, 68./A.§, 69.§ /1/bek., 71.§, 74.§ /2/bek., Az államháztartás működési rendjéről szóló 292/2009.(XII.19.) Korm. sz. rendelet 36.§ /1/bekezdés megalkotott Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 6/2011.(III.31.) Önkormányzati Rendeletét Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló rendeletét az alábbiak szerint módosítja

 

Rendelet hatálya

1.§.

Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről szóló 10/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelet 3.§-a helyébe a következő rendelkezés lép.

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2011. évi költségvetését

260.000. e Ft bevétellel és kiadással

ezen belül:

106.253. e Ft személyi jutatás

  30.497. e Ft munkaadót terhelő járulékok

  89.333 e Ft dologi kiadás

    1.087 e Ft pénzeszközátadással

    7.477 e Ft TB és szociálpolitikai kiadás

  15.318 e Ft finanszírozási kiadás

  10.035 e Ft tartalék, maradvány

állapítja meg.

2.§.

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 

k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011. április 27.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum