Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
A Kötelezően igénybe veendő kéményseprőipari közszolgáltatásokról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2010. december 09-én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

            Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2010.(XII.24.) ÖK. Rendelete A Kötelezően igénybe veendő kéményseprőipari közszolgáltatásokról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a helyi önkormányzatokról szóló, többször módosított 1990.évi LXV. tv. 16. § (1) bekezdésben, valamint az egyes helyi közszolgáltatások kötelező igénybevételéről rendelkező 1995.évi XLII. tv. 4. §. (4) bekezdésében kapott felhatalmazás alapján a Kötelezően igénybe veendő kéményseprőipari közszolgáltatásokról rendelkező 12/2008.(XII.26.) ÖK. Rendeletét az alábbiak szerint módosítja

 

1.§

 

A rendelet 1.sz melléklete az alábbiak szerint módosul

 

2.§

 

A rendelet 2011. január 1-én lép hatályba.

 

 

 

k.m.f

 

 

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2010. december 09.

1.sz. MELLÉKLET

 

Kötelező kéményseprő-ipari közszolgáltatás

 

Kéménytípus

2010.évi díj

Nettó

Bruttó 25% ÁFA-val

ESH

1 292 Ft

1 615 Ft

ESB

ESZ

ESV

EGH

1 184 Ft

1 480 Ft

EGB

1 184 Ft

1 480 Ft

EGY

EGV

EGW

2 364 Ft

2 955 Ft

ESHX

1 980 Ft

2 475 Ft

ESBX

EGHX

1 776 Ft

2 220 Ft

EGBX

1 776 Ft

2 220 Ft

EGZX

KSHQ,KSBQ

15 192 Ft

18 990 Ft

KSZQ,KSVQ

KSHN, KSBN

9 732 Ft

12 165 Ft

KSZN, KSVN

KGHQ,KGBQ

11 796 Ft

14 745 Ft

KGZQ, KGVQ

KGHN, KGBN

17 520 Ft

21 900 Ft

KGZN, KGVN

T

752 Ft

940 Ft

TX

1 160 Ft

1 450 Ft

pótkiszállás

992 Ft

1 240 Ft

 

Önkormányzati oktatási intézmények (óvoda, általános iskola, középiskola) díjtétele, a táblázatban szereplő érték 50%-a.
Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum