Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Közterület használatról

Hernádkak címereHernádkak község Önkormányzata

Képviselö-testülete

 

 

 

 

JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT

 

Hernádkak község Önkormányzat 2008. december. 11-én megtartott

Képviselő-testületi ülés jegyzőkönyvéből

 

 

15/2008.(XII.26.).ÖK.Rendelet

Közterület használatról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete az 1990.évi LXV. tv 16.§./1/ bekezdése alapján hozott 14/2006.(XII.29.)ÖK. rendeletet az alábbiak szerint módosítja.

 

 

1.§.

 

                                   Az 1. számú melléklet az alábbiak szerint módosul.

 

 

A közterület használati díj 1. számú melléklete

Kategória

Díjtétel 2009. évi

 
 

Tehergépjárművek, munkagépek, valamint ezek vontatmányai

400Ft/m/nap         3300Ft/m2/hó

 

Hirdetőtáblák, cég és címtáblák

400Ft/m2/hó

 

Építési munkálatokkal kapcsolatos építőanyagok és törmelékek (kivéve a jogerős építési engedéllyel folyó építési munkák)

300Ft/m2/hó

 

Idényjellegű árusítás

330Ft/m2/nap       1650Ft/m2/hét      3300Ft/m2/hó

 

Őstermelők

150Ft/m2/nap

 

Sátras, utánfutós árusítás

2200Ft/nap

 

Sátras árusítás búcsúkor

550Ft/m2

 

Körhinta

5000Ft/nap

 

 

 

 

 

2.§.

 

A rendelet 2009. január. 1-jén lép életbe.

 

 

 

k.m.f

 

 

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2008. december 16

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum