Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
2008. I. félévi beszámoló

               

Hernádkak község Önkormányzata

 

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testültet

 

J e g y z ő k ö n y v i k i v i o n a t

   

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületi ülés

2008. szeptember 15-ei testületi ülés jegyzőkönyvéből

 

8/2008.(IX.30.) ÖK. RENDELET

2008. I. félévi beszámoló

 

Az Önkormányzat Képviselő-testülete az Államháztartásról szóló többször módosított 1992. évi XXXIII. Tv 65.§ (1)(2)(3)bek. , a 67.§/A(1) bek, 71.§ bek a 217/1998.(XII.30.)Korm. Sz. rendelet 29.§ (1) és (9) alapján módosítja a költségvetésről alkotott

1/2008.(V.14.). ÖK. Rendeletet

 

                        1.§

A 3.§ helyébe a következő lép

A Képviselő-testület a Polgármesteri Hivatal 2008. évi költségvetést

 

236.222 e Ft kiadással

231.338 e Ft bevétellel

377.094 e Ft módosított előirányzattal

Ezen belül:

                                               138.092 e Ft személyi juttatás

                                               44.788 e Ft munkaadót terhelő járulék

                                               64.861 e Ft dologi kiadás

                                               6.158 e Ft pénzeszközátadás

                                               43.559 e Ft Tb és szociálpolitikai juttatás

                                               5.756 e Ft tartalék, maradvány

                                               880 e Ft hitelműveletek

                                               73.000 e Ft felhalmozási kiadással

állapítja meg

                     2.§

                                              

A rendelet a kihirdetés napján lép életbe

  

 

k.m.f

 

 

                    Hajdú János                                                         Huszárné  Major Zsuzsanna

     polgármester sk                                                                         jegyző sk

 

A jegyzőkönyvi kivonat hiteléül

Hernádkak,2008. szeptember. 15

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum