Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.
Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletekA Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-Testület

2011. március. 16. - án megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

            Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 8/2011.(III.31.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete A helyi önkormányzatokról szóló 1990.évi LXV. Törvény 16.§ (1) bekezdésében kapott feladatkörben A szociális igazgatásról és szociális ellátásokról szóló 1993.évi III. törvény 35.§ (2) bekezdésében kapott felhatalmazása alapján módosítja a Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásáról szóló 13/2003.(VII.17.) Önkormányzati rendeletét.

1.§

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szociális ellátásáról szóló 13/2003.(VII.17.) önkormányzati rendeletét 4/A.§-al egészül ki.

(1)   A bérpótló juttatásra jogosult személy lakókörnyezetét abban az esetben kell rendezettnek tekinteni, ha;

-          Jogosult ingatlanához tartozik WC vagy árnyékszék,

-          Jogosult ingatlanához tartozik 60 vagy 120 literes hulladékgyűjtő edényzet.

-          Jogosult által életvitel szerűen lakott ingatlanhoz rendezett udvar tartozik, elhullott kisállat tetem nem lehet elásatlanul, nagyállat tetem elszállítatlanul találni, veszélyes hulladék nem lehet szétdobálva, legalább legalább lekaszált kert és udvar.

(2)       Amennyiben bejelentés és annak helyszíni ellenőrzése során vagy hivatalos tudomásszerzés alapján megállapításra kerül, hogy az e rendeletben megállapított rendezett lakókörnyezetre vonatkozó feltételek nem teljesülnek, abban az esetben a jogosultat annak teljesítésére megfelelő, de legalább öt napos határidő kitűzésével a jegyző – az elvégzendő tevékenységek konkrét megjelölésével – felszólítja.

(3)       A helyszíni ellenőrzésre a családsegítő szolgálat jogosult.

            Május 1-től szeptember 30-ig minden bérpótló juttatásban jogosultnál havonta egyszer el kell végezni, október 1-től pedig legalább negyedévente a helyszíni ellenőrzést.

2.§

A rendelet a kihirdetést követő napon lép hatályba.

 

 
 

k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

 A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2011.március 16.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum