Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Szociális ellátásról

JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület

2009. január. 29. - én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

1/2009.(II. 16)ÖK. Rendelet

 

Szociális ellátásról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő- testülete a Szociális ellátásokról szóló

13/2003 (VII.12.) ÖK. rendeletét az alábbiak szerint módosítja

 

1.§.

A rendelet 8.§ /3/ bekezdése az alábbiak szerint módosul.

 

„/3/ A temetési segély összege 20.000.Ft”

 

2.§.

/1/ Az 1. sz. melléklet az alábbiak szerint módosul.

 

Intézményi térítési díjak 2009. április. 1.-től

 

Szociális étkezésben:

 

1.) Azon ellátott estében, akinek családjában a Szoc tv. 119/C .§. –a alapján megállapított egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum

150 -%- át nem haladja meg:                         nettó:240Ft,- /nap

 

2.)  Azon ellátott esetében, akinek a családjában a Szoc tv. 119/C.§. –a lapján megállapított egy főre eső jövedelme a nyugdíjminimum    

150%-a és 300%-a között van:                     nettó.360Ft,- /nap

 

3.)    Azon ellátott esetében, akinek családjában a Szoc tv. 119/C.§-a alapján megállapított egy főre eső jövedelem a nyugdíjminimum

300%-át meghaladja                                      nettó: 480Ft,-/nap

 

3.§.

/1/ A rendelet 1.§.-a 2009.január 1-én lép hatályba, rendelkezéseit a folyamatban lévő ügyekben is alkalmazni kell.

/2/ Az 1.sz. melléklet rendelkezései 2009 április 1-én lépnek hatályba, először a március 1-ei térítési díjak beszedésénél kell alkalmazni.

 

k.m.f

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

                             polgármester                                                                jegyző

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2009. február 16.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum