Stratégiai és Gazdasági Program

>Stratégiai és Gazdasági Program
Rendeletek/határozatok

>Hatályos rendeletek
Rendeletek 2011

>A vízközműből szolgáltatott csatorna díjáról
>A közterület használatáról
>A település szilárd és folyékony hulladékkal kapcsolatos hulladékkezelési helyi közszolgáltatásról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselőinek tiszteletdíjáról
>Önkormányzat 2011.évi Költségvetéséről
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi költségvetéséről szóló 3/2010.(III.12.) Önkormányzati Rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Szociális ellátásról szóló 13/2003. (VII.17.) önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat 2010.évi Költségvetési gazdálkodásáról
>2011.évi költségvetéséről szóló 6/2011.(III.31.) Önkormányzati rendelet módosításáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 11/2011.(V.12.) Önkormányzati rendelete a Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról című 11/2010.(X.29.) Önkormányzati rendelete módosításáról.
>Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 19/2006 (XII.29.).Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>A hivatali helyiségen, valamint a hivatali munkaidőn kívüli házasságkötésről
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének Szervezeti és Működési Szabályzatáról
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 14/2011.(VIII.16.) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat Gyermekvédelem helyi rendszeréről szóló 12/2011 (V.12.) Önkormányzati rendeletét az alábbiakkal szerint módosítja.
>Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testületének 15/2011.(IX.30) Önkormányzati Rendelete Hernádkak község Önkormányzat 2011.évi költségvetéséről.A Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Kormányhivatal honlapjának megnyitása
Az Önkormányzat 2008. évi Költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról

JEGYZŐKÖNYVIKIVONAT

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-Testület

2009. április 15. - én megtartott ülésének jegyzőkönyvéből

 

6/2009.(IV.30.)ÖK. Rendelet

Az Önkormányzat 2008. évi Költségvetési gazdálkodás végrehajtásáról

 

Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testület az 1992 . évi XXXVIII.törvény

82.§.-a,a 217/1998 (XII.30)Korm. számú rendelet 149§.(1) bekezdése, valamint a 249/2000 (XII.24.) Korm.sz.rendelet 10.§.(1).bekezdése alapján az alábbi rendeletet alkotja

 

1.§.

 

1.)     Hernádkak község Önkormányzat Képviselő-testülete a 2008. évi költségvetés végrehajtásáról szóló beszámolót.

 

389.669 e Ft bevétellel és

380.374 e Ft kiadással

 

             az 1. és 2. sz. mellékletében foglaltaknak megfelelően jóváhagyja.

 

2.)    A kiadásokat feladatonként részletezve a 3. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

2.§.

 

A Képviselő-testület az éves pénzforgalom-egyeztetés a 4. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

4.§.

 

A rendelet 5. sz. melléklete a Cigány Kisebbségi Önkormányzat gazdálkodásáról készített beszámolót tartalmazza 

 

Az Önkormányzat mérlegét a Képviselő-testület a 6. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

5.§.

 

A Képviselő-testület az Önkormányzat 2008. évi pénzmaradványát a 7. sz. melléklet alapján 10.429 e Ft-ban hagyja jóvá.

 

6.§.

 

A Képviselő-testület a módosított előirányzatot 422.995 e Ft –ban hagyja jóvá.

 

7.§.

 

A vagyon alakulását a 8. sz. melléklet szerint fogadja el.

 

8.§.

 

Az Önkormányzat adósságszolgálatának évenkénti alakulását a 9. sz. melléklet szerint fogadj el.

 

9.§.

 

A költségvetési többletként jelentkező szabad pénzeszközök esetén nem került sor betétben történő elhelyezésre.

 

10.§.

 

A rendelet a kihirdetés napján lép hatályba.

 

 

 

k.m.f

 

 

 

Hajdú János sk                                              Huszárné Major Zsuzsanna sk

     polgármester                                                                jegyző

 

 

 

A jegyzőkönyv hiteléül

Hernádkak, 2009. május 15.

Szolgáltatások

Sellő horgásztóSellő horgásztó
Hernádkak külterületén a 37-es sz főút és a Bársonyos patak találkozásánál.

 

Pálma BisztróPálma Bisztró
Hernádkak, Széchenyi út 1.
Tel: 46/482-273


Turizmus

Református templom
A falusi turizmus kialakításához kedvező feltételeket biztosít a település jó infrastruktúrája, megközelíthetősége. A felkemelyi erdőben lévő pusztatemplom és zárda a tatárjárás, a belegrádi Potoczky-kastély az 1960-as évek végén, a Sisáry-kúria 1993-ban vált használhatatlanná. Az 1938-ban épült református templom az egyházközség fennállásának 200. éves évfordulóján 2002-ben újult meg.
 

Katolikus templom
A katolikus templom alapkövét 2001. május 1-jén raktuk le. Tornya 21 méter magas, mely a XXI. századba való belépést jelképezi. 2004. július 31-én adták át és szentelték fel. A katolikus templom építését a Templomot Hernádkaknak Alapítvány támogatta.


főoldal | aktuális | itt élünk | önkormányzat | civil szervezetek | gazdaság | impresszum